Apanara Boli Mana Tote Deli Bujhiluni Thare Hele – Song Lyrics Download

apanara boli mana tate deli
bujhiluni thare hele…
bhalapaibara dei upahara 2
chaligalu bahudure…
sathire… sathire… 3

 

 

 

 

madhubhara rati
se chora pirati
kemiti banchibi se abhula smruti
upare hasuchhi
antare kanduchhi
marame marame hrudaya puduchhi
pratarana bhara dukha dei sathi 2
bujhiluni thare hele…
bhalapaibara dei upahara 2
chaligalu bahu dure
sathire… sathire… 3

Reply